AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

Voor wie

Voor managers, bestuurders, ondernemers en professionals die meer zelfinzicht willen krijgen en niet bang zijn om in de spiegel te kijken.

Doelen

De doelen van het programma zijn:

  • inzicht krijgen in je persoonlijkheid en identiteit
  • omgaan met belemmerend gedrag
  • bewustwording en zingeving
  • invulling geven aan de begrippen ‘authentiek’ en ‘leiderschap’
  • verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Programma

Het programma omvat 10 individuele gesprekken van 1,5 uur en betreft maatwerk. Grofweg zijn de volgende vijf thema’s te onderscheiden:

  • sessie 1 en 2: jij en je systeem van herkomst
  • sessie 3 en 4: jij en je overlevingsmechanismen
  • sessie 5 en 6: jij en je kernwaarden
  • sessie 7 en 8: jij en je relatie tot zingeving en spiritualiteit
  • sessie 9 en 10: jij en je ontwikkelingsdoelen.